More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

ZABEZPEČENIE PRIMERANEJ A STIMULOVANEJ BUDÚCNOSTI POSTIHNUTÝCH OSÔB


Care For Disabled Persons’ Suitable And Stimulated Future Cieľ projektu:
Projekt mal za cieľ skvalitniť poskytovanie služieb prostredníctvom denného centra a zvyšovanie motivácie postihnutých detí a sebaúcty a informovanosť spoločnosti o ich schopnostiach a potrebách.


Obdobie realizácie: 15.02.2016 - 31.05.2016

Donor: Svetová banka, Ľudia v núdzi

Pre projekt bolo vybrané denné centrum pre postihnuté deti Lúč nádeje (Imedis Skhivi) v Terjola, regióne Imereti. Centrum je financované prostredníctvom systému štátnych poukazov a denne poskytuje služby 14 deťom z mesta Terjola.

Projektový tím v úvode skúmal služby a potreby denného centra a odhalil, že centrum má problémy vykonávať terapeutické a rekreačné aktivity, pretože nedisponuje potrebným vybavením; centrum nemalo potrebné kancelárske vybavenie a preto čelilo problémom s administratívnou prácou, nábytok v centre bol zastaraný. Taktiež sa zaoberal individuálnymi potrebami klientov centra.

V dennom centre prebiehali umelecké aktivity, kde deti vyrábali produkty s využitím rozličných umeleckých postupov. Všetky deti získali tematické darčeky – bavlnky na vyšívanie, farby, farebné pastelky, štetce, modelársku hlinu, veľké skicáre. Dieťa s mozgovou obrnou dostalo hlasovú knižku.

Care For Disabled Persons’ Suitable And Stimulated Future
Pred začiatkom projektu mal projektový tím informácie o zdravotne postihnutom 16-ročnom spisovateľovi Geluka Buighlishvilim z obce Nachsirghele. V rámci projektu sa konalo stretnutie s Gelukom a jeho diela boli vydané formou zbierky a verejne prezentované.

Všetkých aktivít projektu sa zúčastňovali zástupcovia centrálnych a miestnych vládnych inštitúcií, miestni podnikatelia, zástupcovia škôl a materských škôl a ďalšie organizácie.

Výsledky projektu:
- Denné centrum Imedis Skhivi začalo poskytovať kvalitné terapeutické a rekreačné služby a masáže; kvalita administratívnej práce sa zvýšila vďaka vhodnému vybaveniu, časť nábytku sa zrenovovala; centrum má v súčasnosti priame kontakty s ministerstvom zdravotníctva; deti môžu tvoriť rôzne umelecké výrobky a organizovať výstavy.
- Miestne úrady prisľúbili začať renováciu denného centra a vybaviť ho potrebnou technikou a inventárom.
- Kniha Geluku Buirlishviliho bola distribuovaná do škôl a knižníc v rôznych mestách a v súčasnosti ho často pozývajú na rôzne podujatia. Dostal tiež ponuku na napísanie novej knihy.
- Podnikatelia, ktorí sa zúčastnili projektových aktivít prisľúbili vytvárať vhodné prostredie pre zdravotne postihnuté osoby. Projekt bol dobrým príkladom a podobné aktivity sa realizujú stále častejšie.

Care For Disabled Persons’ Suitable And Stimulated Future

Cieľové skupiny:
Deti so zdravotným postihnutím


Názov organizácie:
Step Tkibuli

Miesto
Terjola