More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

Komunita na ceste k prosperite


Projekt prispieva k sociálnej integrácii a začleňovaniu rómskych detí zo sociálne znevýhodnených oblastí a k znižovaniu sociálnych a ekonomických rozdielov medzi majoritnou spoločnosťou a rómskou menšinou.
Cieľom projektu je dosiahnuť vnútorný prerod detí a mládeže z rizikových skupín prostredníctvom kvalitnejších sociálnych služieb a vzdelávania v komunitných centrách a školských zariadeniach v 10 mestách v dvoch regiónoch Slovenska. Pracovníci komunitných centier podporujú motiváciu detí a mládeže k tomu, aby dokončili školskú dochádzku a pokračovali v štúdiu na stredných školách.

Pedagógovia, lektori a mentori denne poskytujú služby pre stovky klientov v komunitných centrách, ktoré boli založené v spolupráci s miestnou samosprávou.
Žiadne z detí, ktoré navštevovali kluby v komunitných centrách, nebolo umiestnené v špeciálnej škole.

Výsledky projektu:
 • 7.754 detí a mladých ľudí získalo prístup ku kvalitným sociálnym službám,
 • 10 komunitných centier bolo vybavených učebnými pomôckami, ktoré sa používajú pri vzdelávacích aktivitách,
 • 100 % žiakov zaradených do kurzov Finančná gramotnosť a Zdravotná výchova ukončilo vzdelávanie s osvedčením.

 • V roku 2016 začala nadácia realizovať projekt online mentoringu s názvom Schopné deti. Jeho cieľom je podpora rómskych detí, ktoré žijú vo vylúčených komunitách, prostredníctvom mentorstva, online mentorských aktivít a zážitkového učenia sa. Mentori inšpirujú deti k tomu, aby sa vzdelávali, formovali si predstavu o svojej budúcnosti a mohli pozitívne ovplyvňovať svoju komunitu.

  Care For Disabled Persons’ Suitable And Stimulated Future Cieľové skupiny:
  Rómska menšina – dospelí a deti


  Názov organizácie:
  ETP Slovakia

  Miesto realizácie:
  Košice

  Viac informácií:
  http://etp.sk/projekty/komunita-na-ceste-k-prosperite/
  www.schopnedeti.sk