More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

ZVÝŠENIE ÚČASTI REGIONÁLNYCH MVO V DIALÓGU O POLITIKE V OBLASTI SOCIÁLNEHO ZAČLENENIA V GRUZÍNSKU


Enhancing the participation of regional CSOs in policy dialogue on social inclusion in Georgia Cieľ projektu:
Podporovať zodpovednosť a prispieť k lepšej správe a inkluzívnemu rastu na miestnej úrovni prostredníctvom účinnej spolupráce medzi organizáciami občianskej spoločnosti a miestnymi orgánmi pri poskytovaní dobre zacielených služieb pre zraniteľné skupiny.

Zvýšiť kapacity regionálnych organizácií občianskej spoločnosti s cieľom ich účasti v politickom dialógu a mechanizme zodpovednosti v troch regiónoch Gruzínska.

Popis projektu:
Darca: Európska únia, spolufinancovanie Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky
Partner: Centrum pre strategický výskum a rozvoj Gruzínska
Obdobie realizácie: 15. január 2016 - 15. máj 2018

Enhancing the participation of regional CSOs in policy dialogue on social inclusion in Georgia - Zvýšenie účasti regionálnych organizácií občianskej spoločnosti na politickom dialógu o sociálnom začleňovaní v Gruzínsku
- Odborná štúdia a hodnotenie participatívnych potrieb dostupných sociálnych služieb a zraniteľných skupín, ktoré nedostávajú štátnu sociálnu pomoc
- Vytváranie a budovanie kapacít poradných výborov pre strategické plánovanie.
- Príprava miestnej stratégie sociálnej inklúzie s integrovanými 2 ročnými akčnými plánmi.
- Participatívne monitorovanie miestneho rozpočtu, zodpovednosti a programov sociálneho začlenenia.
- Budovanie kapacít štyroch organizácií občianskej spoločnosti v štyroch regiónoch.
- Zriadenie Poradného výboru pre sociálne začlenenie a jeho program.
- Študijné návštevy v Českej republike.
- Siete, ktoré by na národnej úrovni obhajovali zlepšovanie miestnych sociálnych služieb

S podporou partnerskej organizácie budú cieľové mimovládne organizácie zohrávať kľúčovú úlohu pri mapovaní a mobilizácii potenciálnych členov, zavedení nových prístupov a vysvetlení výhod a očakávaných výsledkov Poradného výboru. Poradný výbor bude v prvých dvoch rokoch podporovaný zástupcom cieľovej organizácie občianskej spoločnosti, ktorá bude zodpovedná za organizovanie a pomoc pri stretnutiach, prípravu a zverejňovanie zápisníc.


Výsledky projektu:
-zapojenie organizácií občianskej spoločnosti do politického dialógu o sociálnom začleňovaní sa zvýšilo prostredníctvom rozšírených odborných znalostí, kapacít, konsolidovaných dôkazov a vytvárania sietí,
- miestna stratégia sociálnej inklúzie, ktorá zohľadňuje potreby obyvateľstva a zahŕňa inovatívne prístupy, vypracované participatívnym spôsobom,
- zaviedli sa pilotné inovačné prístupy k účasti občianskej spoločnosti na miestnych koordinovaných programoch v oblasti sociálneho začlenenia.

Enhancing the participation of regional CSOs in policy dialogue on social inclusion in Georgia

Cieľové skupiny:
Zraniteľné skupiny

Organizácia:
Človek v ohrození

Miesto
Regióny Imereti, Samegrelo a Shida Kartli (mestá Tkibuli, Khoni, Zugdidi a Gori)

Viac informácií:
http://pin.ge/POVEDALI O NÁS

„Poskytovanie sociálnych služieb v Gruzínsku čelí mnohým výzvam, a to najmä na miestnej úrovni. Sociálne programy miest sú väščinou monetizované a aktívne sa využívajú peňažné dávky. Mestá a obce sú zbavené príležitostí poskytovať sociálne služby miestnemu obyvateľstvu. Veríme, že poradné výbory zriadené v obciach budú východiskovým bodom systémových zmien na miestnej úrovni a spolupráca medzi vládou a občianskou spoločnosťou prispeje k zlepšeniu situácie zraniteľných skupín. "
Nana Kurashvili, projektová manažérka