More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

PODPORA ÚČASTI ORGANIZÁCIÍ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI V REFORME SAMOSPRÁVY V REGIÓNE KACHETI A PANKISI POSILŇOVANÍM VEREJNO-SÚKROMNÝCH SOCIÁLNYCH PARTNERSTIEV


Facilitating Civil Society Organizations involvement in municipal reform processes in Kakheti region and Pankisi Valley through the promotion of public-private social partnerships Cieľ projektu je integrácia etnických menšín (vrátane zdravotne postihnutých mladých ľudí including, ohrozenej mládeže a seniorov) do spoločnosti prostredníctvom sociálnych služieb a podpory sociálneho podnikania.


Doba realizácie: 2014-2015


Facilitating Civil Society Organizations involvement in municipal reform processes in Kakheti region and Pankisi Valley through the promotion of public-private social partnerships
Zväz samaritánov Gruzínska (ASB) v partnerstve s Regionálnym rozvojovmý fondom Kacheti (KRDF) realizoval dvojročný projekt s podporou EÚ v Pankisi, Kakheti.

Cieľom projektu bolo zabezpečiť najpotrebnejšie sociálne služby etnickým menšinám formou sociálnych podnikov a zakladať verejno-súkromné partnerstvá medzi miestnymi úradmi a mimovládnym sektorom.

Výsledkom projektu bolo otvorenie troch sociálnych podnikov v oblasti poskytovania sociálnych služieb v Pankisi: denný stacionár pre osby s postihnutím; víkendová škola pre ohrozenú mládež a mobilná služba pre starších ľudí.

Výsledky:
- vytvorené 3 sociálne podniky v oblasti sociálnych služieb,
- 65 zraniteľných ľudí získalo prístup k sociálnym službám,
- 20 zamestnaných miestnych obyvateľov (95 % žien),
- vytvorené partnerstvá medzi miestnymi a centrálnymi orgánmi a s mimovládnym sektorom.

Facilitating Civil Society Organizations involvement in municipal reform processes in Kakheti region and Pankisi Valley through the promotion of public-private social partnerships

Cieľové skupiny:
Etnické menšiny, mladí ľudia s postihnutím, ohrozená mládež, starší ľudia


Názov organizácie:
Zväz samaritánov Gruzínska (ASB)
Regionálny rozvojový fond Kacheti (KRDF)

Miesto
Pankisi Valley

Viac informácií:
http://www.asb-georgia.org/
http://www.krdf.ge/