More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

Okná: podpora sebavyjadrenia, tvorivosti a aktívnemu občianstvu


Cieľom projektu je umožniť mladým ľuďom, aby sa stali aktérmi vlastného vzdelávania, aby dokázali čeliť ich súčasnej sociálnej situácii so zvedavosťou, kritickým myslením a občianskou angažovanosťou.
English Access Microscholarship Programme
Projekt má tri hlavné oblasti intervencie:
  • motivačné akcie prostredníctvom tvorivých a umeleckých workshopov a workshopov zameraných na aktívne občianstvo,
 • geografická mobilita v medzinárodnom meradle;
 • inkluzívne opatrenia prostredníctvom prípravy na zamestnanie a lepšieho prístupu k ubytovaniu.

 • Tieto tri oblasti sa navzájom prelínajú a zahŕňajú širokú škálu aktivít.

  Projekt podporuje neformálne vzdelávanie a aktívnu účasť prostredníctvom:
  • motivačných seminárov na rozvíjanie spoločenských kontaktov a posilnenie sebaúcty,
 • európskych programov mobility pre mladých ľudí a mládežníckych pracovníkov,
 • individuálnej podpory cieľových skupín na zvýšenie ich zamestnateľnosti,
 • propagáciou akcií a príležitostí prostredníctvom internetovej stránky a stránok na Facebooku, ktoré podporujú účasť na budovaní komunity v západnom Lyone.
 • English Access Microscholarship Programme

  Cieľové skupiny:
  Mladí ľudia od 16 do 25 rokov


  Názov organizácie:
  a organizáciou bývalých dobrovoľníkov, ktoré poskytujú mladým ľuďom ďalšie tútorstvo alebo podporu pri hľadaní stáže alebo zamestnania. Združenie FenêtreS spolupracuje aj s rôznymi malými miestnymi organizáciami mladých ľudí, dôchodcov, mládežníckych pracovníkov a nezávislých umelcov s cieľom vytvárania miestnej siete a podpory medzigeneračnej výmeny.
  English Access Microscholarship Programme

  Place
  Západný Lyon

  Viac informácií:
  www.assofenetres.com
  www.facebook.com/FenetreSPlateforme
  www.youtube.com/


  Projekt má aplikácie pre Android a Iphone.

  English Access Microscholarship Programme

  POVEDALI O NÁS

  „Prečo tento projekt? Pretože získanie sebaúcty vedie k sebavedomiu, pretože mobilita umožňuje stretnutia a výmeny. Pretože inklúzia musí brať do úvahy potrebnú prípravu na trh práce a sociálnu integráciu. Od nájdenia samého seba po získanie pocitu slobody, aby všetci našli miesto v spoločnosti, v Európe, vo svete”
  Frédéric Weber, prezident Asociácie FenêtreS