More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

Fuori Tratta


Fuori Tratta
Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť podporu a integráciu obetí sexuálneho násilia a vykorisťovania. Príjemcami projektu sú muži, ženy a transsexuáli, dospelí a maloletí, cudzinci a miestni obyvatelia. Podporujeme štát pri poskytovaní programov a služieb, ako je poskytovanie bývania alebo prístrešia, zdravotná starostlivosť, psychologická a právna pomoc, sprostredkovanie a uľahčenie získania povolenia na pobyt, vzdelania, podpora profesijnej orientácie a sociálne poradenstvo. Všetky aktivity predpokladajú zapojenie jazykových mediátorov a skúsených operátorov s cieľom posilniť vzťahy založené na dôvere a porozumení s príjemcami.


Fuori Tratta
Cieľové skupiny:
Ženy, migranti, iné skupiny

Názov organizácie:
Dipartimento Pari Opportunità, Regione Campania, Comuni, Prefetture, Questure, ASL, Altri enti gestori di progetti ex art.18 e/o ex art.13 in tutto il territorio nazionale, Associazioni e Cooperative sociali a livello locale e nazionale

Miesto:
Naples

Viac informácií:
www.coopdedalus.it
POVEDALI O NÁS


„Tento projekt pokračuje už 15 rokov. Je ťažké vybrať si nejakú spomienku alebo komentár. Určite je to obohacujúci pocit, že prispievate k uzdraveniu iných ľudí."