More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

Znižovanie národných nerovností a podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom aktivít základnej školy


Minimising national inequities and support of social inclusion via primary school activities Projekt realizovala v rokoch 2014-2016 Základná škola v Kružlovej a v okolitých obciach - Kapišovej, Dlhoni a Vápeníku. Hlavnou aktivitou projektu bolo zahrnutie faktov o Rómoch do učebných osnov ako súčasti inkluzívneho vzdelávania. Vzdelávanie učiteľov v tejto oblasti ako súčasť projektu bolo realizované v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom.
Ďalšie projektové aktivity sa zamerali na znižovanie národných nerovností a podporu sociálneho začlenenia. Pozostávali z rôznych mimoškolských aktivít s podporou komunity a občanov z regiónu. Tieto aktivity posilňujú sociálnu a hospodársku súdržnosť na regionálnej a miestnej úrovni, a najmä vo vzťahu k rómskemu obyteľstvu:
 • životné prostredie: cieľom týchto aktivít bolo viesť študentov a rodičov k ochrane životného prostredia, odstráneniu nezákonných skládok a obnoveniu vegetácie v komunite, ako aj k vytvoreniu ekologickej triedy v školskom parku,
 • kultúra a šport: aktivity s žiakmi a rodičmi na posilnenie sociálneho začlenenia a prezentácie menšinových kultúr, najmä prostredníctvom rusínskeho a rómskeho festivalu,
 • gastronómia: prezentácia a príprava typickej rómskej a rusínskej kuchyne.

 • Minimising national inequities and support of social inclusion via primary school activities Do prípravy týchto aktivít sa aktívne zapájali všetci študenti, zamestnanci školy, miestni obyvatelia a dobrovoľníci. Projekt mal regionálny charakter, do ktorého sa zapojili žiaci a obyvatelia niekoľkých susedných dedín.

  Cieľové skupiny:
  žiaci a učitelia základnej školy, rodičia, členovia komunity, príslušníci rómskej menšiny


  Názov organizácie:
  Základná škola Kružlová

  Miesto realizácie:
  Kružlová

  Viac Informácií:
  www.zskruzlova.edupage.org/text8
  Minimising national inequities and support of social inclusion via primary school activities