More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

MELÓDIA TICHA


LE MELODIE DEL SILENZIO
Mládežnícka iniciatíva Melódia ticha trvala 11 mesiacov a konala sa v Enna v období od 1. mája 2012 do 1. apríla 2013. Témou projektu bolo umenie, kultúra a zdravotné znevýhodnenie. Projekt sa zameral na poruchy sluchu a umenie ako prostriedok komunikácie. Do projektu boli zapojení aj nepočujúci ľudia s cieľom podporiť pochopenie a toleranciu voči tejto rôznorodosti. Plánom bolo v rôznych fázach a rôznymi metódami zapojiť 250 mladých ľudí.

Cieľom projektu bolo vytvoriť, rozvíjať a odohrať umelecké predstavenie s tromi rôznymi technikami: perkusie, poézia v znakovej reči a pantomíma. Tri fázy projektu zahŕňali koordináciu skupiny, pracovné stretnutia a organizáciu predstavenia.

Vo všetkých krokoch boli súčasne zapojené nepočujúce osoby aj osoby bez poruchy sluchu tak, aby všetci prispeli k záverečnému predstaveniu. Cieľom bolo prepojiť tieto dva svety a zahrnúť ľudí s menšími príležitosťami, lepšie poznať svet nepočujúcich a podporiť účasť mladých ľudí.


Cieľové skupiny:
Mladí ľudia, osoby so zdravotným znevýhodnením, verejnosť

Názov organizácie:
Ente Nazionale Sordi - sezione di Enna

Miesto:
Enna

Viac informácií:
www. facebook.com/groups/419188608171623/?fref=ts


POVEDALI O NÁS


„Veľmi emotívny zážitok. V niektorých okamihoch bolo ťažké udržať pozornosť takejto rôznorodej skupiny, mladých a dospelých, osôb so znevýhodnením alebo bez neho, s kultúrnymi a sociálnymi prekážkami. Bolo skutočne dobré spolupracovať na riešení problémov a posilňovaní skupiny "
účastník