More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

NAUČ SA VIAC – PLÁNUJ BUDÚCNOSŤ!


Learn more – Plan future! Cieľ projektu:
Podporovať mládež na ceste k aktívnemu občianstvu prostredníctvom neformálneho vzdelávania v meste Terjola.
Je potrebné zdôrazniť, že väčšina mladých ľudí v oblasti mala veľmi obmedzený prístup k neformálnemu vzdelávaniu, pretože ich bydliská sa nachádzajú ďaleko od administratívneho centra obce (Terjola).
Preto mali menej informácií o prebiehajúcich mládežníckych aktivitách a neboli informovaní o tréningoch, mládežníckych kluboch, atď., ktoré organizovalo mládežnícke centrum v Terjoli. Mali tiež menej príležitostí zapojiť sa do neformálneho vzdelávania na národnej úrovni, pretože majú obmedzený prístup k internetu a tým aj k informáciám.

Donor: Svetová banka
Doba realizácie: 15.02.2016 – 30.05.2016

S cieľom prekonať vyššie uvedené problémy, zvýšiť zapojenie mladých ľudí do mládežníckych aktivít a podporiť ich, aby sa stali aktívnymi občanmi spoločnosti, sa realizovali tieto aktivity:
- vytvorila sa pracovná skupina projektu,
- tréningový kurz pre stredoškolákov na nasledujúce témy: a) občianstvo, samospráva, práva detí. b) ochrana životného prostredia, podnikanie, poľnohospodárstvo a cestovný ruch c) Analytické, technologické, informačné a vedecké kompetencie, sociálne médiá a žurnalistika.
- tábor mládeže v Bakuriani: dva mládežnícke tábory s trvaním 5 dní a pre 38 mladých účastníkov. Kempy zahŕňali nasledujúce aktivity: školenia; praktické aktivity: mladí ľudia navštívili mestský úrad v Borjomi, národný park Borjomi-Kharagauli a Borjomi TV; večerné táborové stretnutia: každý večer sa konali kognitívno-zábavné hry s nasledujúcimi témami: vodcovstvo, aktívne občianstvo, abstraktné myslenie, stanovenie cieľa a vlastný rozvoj,
- počas tábora vytvorili mladí ľudia akčný plán na rok 2016, ktorý bude realizovaný samostatne pod dohľadom a podporou organizátorov projektu,
- informačná kampaň: informácie o každej aktivite projektu sa pravidelne šírili prostredníctvom stránok sociálnych médií TDDF a mládežníckeho centra Terjola a boli vysielané miestnymi a regionálnymi médiami.

Learn more – Plan future!
Výsledky projektu:
Vďaka projektu získali mladí ľudia prístup k informáciám o neformálnom vzdelávaní, vrátane aktivít Mierových zborov, programov ministerstva športu a mládeže a ďalších prebiehajúcich aktivít a programov. Okrem toho boli mladí účastníci projektu zapísaní do databázy mládežníckeho centra Terjola a teraz budú vopred informovaní o aktivitách a podujatiach centra a centrum sa bude starať o ich aktívnu účasť a zapojenie do aktivít. Väčšina týchto mladých ľudí sa už aktívne zapája do aktivít centra. Okrem toho vzniká skupina na Facebooku - Neformálne vzdelávanie - cesta do budúcnosti, kde organizátori projektu informujú mladých ľudí o rôznych aktivitách a udalostiach. Mladí ľudia prostredníctvom tejto skupiny šíria informácie o svojej účasti na rôznych aktivitách. Skupina bude tiež slúžiť na podporu implementácie akčného plánu 2016.

Learn more – Plan future!

Výsledky projektu v číslach:
- 11 osôb sa zúčastnilo pracovnej skupiny projektu (bolo plánovaných 7),
- viac ako 7000 osôb bolo informovaných o projekte (predpokladalo sa 500),
- 114 osôb sa zúčastnilo školenia (bolo očakávaných 100),
- na školení sa zúčastnilo 60 mladých ľudí,
- 38 osôb sa zúčastnilo tábora.

Cieľové skupiny:
Stredoškolskí študenti z vidieckych oblastí


Názov organizácie:
Rozvojový fond okresu Tkibuli (Tkibuli District Development Fund – TDDF)

Miesto
Terjola

Viac informácií:
http://facebook.com/TDDFund


POVEDALI O NÁS

„Uvedomujeme si, že neformálne vzdelávanie je veľmi dôležité pre rozvoj a plánovanie budúcnosti, preto sme zorganizovali sériu stretnutí a táborov pre mládež z Terjola, aby sme zlepšili ich sociálne zručnosti a pripravili ich na výzvy, ktorú prináša život..“
Zaza Gochelashvili , projektová manažérka

„Päť dní, ktoré som strávil v Bakuriani, je jednou z najpamätanejších a najdôležitejších udalostí môjho života. V priebehu týchto piatich dní som sa naučil veľa inovatívnych vecí, urobil prvé kroky smerom k nezávislosti a získal sebadôveru a motiváciu. Získal som veľa zaujímavých, rozmanitých a zábavných priateľov (vrátane zamestnancov), naučil som sa napísať projekt, zlepšil svoje zručnosti v angličtine a mnohé ďalšie."
Nodiko Abuladze , účastník tábora

„Tieto dni boli pre mňa nezabudnuteľným zážitkom a naozajstným vzdelávaním.Tento tábor ma naučil nezávislosti a ukázal mi život z rôznych uhlov. Týchto päť dní mi dalo motiváciu získavať hlbšie vedomosti a rozširovať naše možnosti.”
Natia Sapanadze , účastníčka tábora

"Dni, ktoré som strávila v tábore, boli jednými z najlepších v mojom živote. Vedomosti a skúsenosti, ktoré som tu získala, mi pomohli rozvíjať sa." Taktiež prispeli k mojim komunikačným schopnostiam a otvorili možnosti pre nové priateľstvá. Dôležité je, že zostaneme v kontakte, preto som naozaj vďačná Svetovej banke a organizátorom projektu. Som rada, že môžem pokračovať v spolupráci so svojimi novými priateľmi z tábora. Budeme sa spolu zúčastňovať na plánovaných projektoch ."
Mari Bregvadze , účastníčka tábora