More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

Lorca Libre


Suited in depth Projekt Lorca Libre sa uskutočnil v Lorce, kde počas sedemnástich mesiacov (máj 2014 - september 2015) šesť inštitútov Lorca a mladí ľudia z rôznych spoločenských prostredí pracovali spoločne s témou neviditeľného rasizmu. Inštitúty podporovali mladých ľudí, aby sa podelili o svoje obavy a názory s inými, „odlišnými", mladými ľuďmi. Vytvorili spoločné priestory, kde sa mohli spoločne učiť a opustiť predsudky a mestské ghettá, kde žili. Motivovali a učili ich k aktívnej účasti na živote spoločnosti a pomáhali zbavovať sa všetkých prejavov násilia. Realizovali spoločné aktivity, robili rozhodnutia a plánovaliprogram pre ostatných mladých ľudí.

Projekt mal niekoľko fáz – v prvej fáze sa analyzoval problém neviditeľného rasizmu medzi mladými ľuďmi, identifikovali sa definície a metódy boja proti týmto formám násilia. Potom dostali mladí ľudia školenie o neviditeľnom rasizme a rôznych metódach založených na princípoch neformálneho vzdelávania, aby mohli v piatich školách organizovať workshopy.


Suited in depth Počas letných mesiacov sa na stretnutiach zúčastnilo 150 mladých ľudí, ktorí sa dozvedeli viac o rasizme a iných každodenných záležitostiach, ktoré sa týkajú mladých ľudí. Nakoniec boli vytvorené priestory bez rasizmu v ústavoch Lorca.

Inovatívnym aspektom projektu je vzdelávanie mladých ľudí o neviditeľnom rasizme a ich príprava ako školiteľov pre iných mladých ľudí zo sociálneho prostredia s väčším rizikom vylúčenia.

Projektu sa zúčastnili mladí ľudia z inštitútov Lorca z rôznych sociálnych prostredí a odborníci na problematiku boja proti rasizmu.

Suited in depth
Cieľové skupiny:
Mladí ľudia z inštitútov Lorca a rôznych sociálnych prostredí (etnické menšiny, imigranti, Španieli, atď.)


Názov organizácie:
Cazalla Intercultural

Miesto:
Murcia

Viac informácií:
www.cazalla-intercultural.orgPovedali o nás

„Vďaka tejto skúsenosti a rôznym aktivitám spolupráce a odbornej prípravy, v ktorých sa zúčastnili mladí ľudia a pedagógovia, bolo možné pracovať na odstraňovaní predsudkov a pozitívnym spôsobon zdôrazniť rozmanitosť".
Francisco Sánchez, generálny riaditeľ pre mládež, Comunidad Autónoma de la Region de Murcia


„... v Comunidad Autónoma spolupracujeme s mestskými zastupiteľstvami, združeniami a spoločenskými organizáciami s cieľom podporovať pozitívne hodnoty u mládeže a povzbudzovať ich k vyššej účasti na spoločnosti, ako v prípade iniciatívy Lorca Libre, ktorá práve skončila."
Francisco Sánchez, generálny riaditeľ pre mládež, Comunidad Autónoma de la Region de Murcia