More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

Nízkoprahový program


Mládež ulice poskytuje služby prostredníctvom terénnej práce priamo v sociálne znevýhodnených oblastiach a v nízkoprahových kluboch.

Medzi aktivity organizácie patria:
 • voľnočasové aktivity: športy, hry, workshopy, výlety, súťaže atď. Tieto činnosti slúžia ako prostriedok na vytváranie a budovanie vzťahov s klientmi a otvárajú cestu k efektívnej pomoci a kvalitnému kontaktu,
 • sociálne služby: sociálne poradenstvo, krízová a situačná intervencia, kariérne poradenstvo, sociálna pomoc, nasmerovanie k iným odborníkom,
 • pomoc s domácimi úlohami, podpora a rozvoj vzdelávacích zručností,
 • predškolské vzdelávanie: práca s matkami a deťmi mladšími ako 6 rokov,
 • rozvíjanie životných a sociálnych zručností,
 • osobitné preventívne programy.

 • Prostredníctvom projektov na rôznych miestach združenie vytvára bezpečný priestor pre voľný čas a ponúka pomoc a podporu pri zvládaní každodenných situácií. Ponúka voľnočasové aktivity (spoločenské a skupinové hry, tvorivé dielne, športové aktivity, knihy, filmy, pingpong, stolný futbal, a pod.), sociálnu podporu (sociálne poradenstvo, situačné zásahy, distribúciu iným odborníkom, kariérne poradenstvo), rozvoj sociálnych zručností a programy špecifickej prevencie s dôrazom na individualitu a potreby každého dieťaťa. Cieľom je zlepšiť kvalitu života detí a mladých ľudí a vytvoriť prostredie pre podporu a rozvoj ich nápadov a plánov.

  Cieľové skupiny:
  Deti a mladí ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia v Bratislave, rodiny a komunita

  Názov organizácie:
  Občianske združenie Mládež ulice sa venuje už viac ako 12 rokov práci s deťmi a mladými ľuďmi v ich prirodzenom prostredí prostredníctvom nízkoprahových aktivít, najmä v znevýhodnených častiach hlavného mesta.

  Miesto realizácie:
  Bratislava

  Viac informácií:
  http://www.mladezulice.sk

  Povedali o nás


  “Vidíme jedinečnosť, podporujeme zmeny, sprevádzame životom a pomáhame rásť – toto sú základné kamene našej práce, na ktorých každý deň staviame”.