More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

Mentorpower


English Access Microscholarship Programme MentorPower (Sila mentorstva) je projekt strategického partnerstva na posilnenie a sociálnu integráciu mladých migrantov prostredníctvom podpory ich integrácie na trh práce s využitím mentorstva. Partnerstvo spája šesť organizácií pôsobiacich v oblasti mládeže s cieľom rozvíjať a pilotovať inovatívny a udržateľný model mentorstva pre mladých migrantov vo veku 16 - 25 rokov počas dvoch rokov.

Projektové aktivity sú založené na príprave troch hlavných výstupov:
1. správa o osvedčených postupoch, ktorá bude základom, na ktorom sa vybuduje model mentorstva orientovaný na mladých migrantov (v anglickom jazyku, v elektronickej a tlačenej podobe),
2. príručka pre integráciu mladých migrantov do spoločnosti (v šiestich jazykoch);
3. politické odporúčania na účely advokácie (5 brožúr, každá sada pozostáva z jazyka projektového partnera a anglického prekladu).


Výsledky
  • zlepšia sa prierezové zručnosti mladých migrantov, napr. kritické myslenie, riešenie problémov, vodcovstva a spoločného učenia; budú dostávať kariérové poradenstvo a podporu v oblasti ich záujmu; vybudujú si kontakty voblasti ich záujmu a zlepšia svoje zručnosti v oblasti IKT prostredníctvom komunikácie so svojimi mentormi a inými účastníkmi využívaním online nástrojov;
 • zúčastnení dospelí získajú zručnosti pre prácu s mladými migrantmi, napr. tútorské a pedagogické zručnosti, modelovacie zručnosti, zručnosti pri riešení problémov, schopnosť aktívneho počúvania a schopnosti riešiť konflikty. Získajú silnejší pocit spoločenskej zodpovednosti a odhodlanie k dobrovoľníctvu;
 • účastnícke organizácie posilnia svoje kapacity pri zavádzaní programov mentorstva zameraných na zapojenie mladých migrantov, ako aj v otázkach implementácie projektov, medzinárodnej spolupráce, strategického rozvoja a internacionalizácie;
 • pracovníci s mládežou získajú potrebné zručnosti a nástroje, ktoré im umožnia realizovať model mentorstva navrhnutý v projekte;
 • - verejné inštitúcie získajú lepšie chápanie problémov a potrieb mladých migrantov v súvislosti s integráciou na trh práce; budú mať príležitosť prispieť k rozvoju modelu, ktorý zabezpečí jeho jednoduchšie prispôsobenie, ak by ho chceli implementovať v budúcnosti.


 • English Access Microscholarship Programme - Exhibition and meeting with the photographer Sandra Calligaro Cieľové skupiny:
  Mladí ľudia z komunít migrantov (vo veku 16 - 25 rokov)

  Názov organizácie:
  Pistes Solidaires Méditerranée, organizácia pôsobiaca v Marseille zameraná na mobilitu, spolu s partnerskými organizáciami v Grécku, Nórsku, Španielsku, Švajčiarsku a Turecku
  Miesto:
  Marseille

  Viac informácií:
  www.mentorpower.eu