More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

Prečo nie?


Suited in depth Dva hlavné problémy ľudí s mentálnym postihnutím sú posilnenie postavenia jednotlivcov a ich viditeľnosť v spoločnosti. Fotografovanie je pre nich skvelým nástrojom, pretože môžu byť autormi aj protagonistami a spoločnosť môže vidieť ich výsledky na fotografiách alebo ich sledovať pri práci. Ak k tomu pridáme sociálne siete a ich využitie na spoluprácu a zdieľanie, predstavujú tiež veľkú silu. To všetko ovplyvňuje ich sebavedomie a zvyšuje ich kvalitu života. Zmeny, ktorými tieto osoby prešli vďaka fotografovaniu, sú veľmi prospešné. Ďalším prínosm pre našich fotografov je zapojenie do tvorivej činnosti, uvedenie do sveta kultúry, realizácia projektov podporujúcich podnikanie.

Projekt Prečo nie? (Nos, Why Not?) ukázal, že ľudia s mentálnym postihnutím môžu byť fotografmi na profesionálnej úrovni, ktorí sa s radosťou školia a ktorým ich aktivity prinášajú veľké výhody uvedené vyššie. Našou víziou je vytvorenie medzinárodnej siete fotografov s mentálnym postihnutím, spolupráca, príprava reportov a iných fotografických prác a dosiahnutie ich sociálneho a pracovného začlenenia. Na dosiahnutie tohto cieľa spolupracujeme na online platforme, ktorá je miestom stretnutia fotografov so zdravotným postihnutím a spoločnosťou, kde nachádzajú inšpiráciu na budovanie partnerstiev pri vytváraní skutočnej hodnoty pre spoločnosť.


Do projektu sa zapojilo viac ako 100 ľudí vrátane troch nevidiacich. Realizujú sa v niekoľkých mestách v Španielsku. V rámci našej cesty do Nord-Odal (Nórsko), kde sme predstavili náš projekt, sme pomohli vytvoriť skupinu fotografov s mentálnym postihnutím Moro Photo, s ktorými spolupracujeme. Máme tiež dôležité kontakty s inými krajinami, kam sme náš projekt rozšírili.

Suited in depth Aktivity projektu sa zameriavajú na našu podporu prípravy individuálnych alebo skupinových fotoreportov, portrétov, vlastných produktov ako sprievodcov pre ľudí s mentálnym postihnutím, pri fotografických workshopoch v školách a univerzitách, predstaveniach, výstavách, napríklad v spolupráci s FNAC v Španielsku, a pod. Na realizácii tohto projektu spolupracujeme s dvanástimi dobrovoľníkmi, prevažne profesionálnymi fotografmi.

Projekt vytvoril prvú agentúru fotografov s mentálnym postihnutím na svete. V projekte sme študovali metódy nevidiacich fotografov a navrhli metódu cítenia farieb.


Rosa sa narodila slepá a nikdy nevidela farby. Táto metóda spája pocity, ktoré cítime, keď vidíme farbu, s pocitmi, ktoré cítime pri počúvaní hudby. Štúdia profesora Stephena E. Palmera z univerzity v Berkeley spája farby s hudbou. Priraďte základnú farbu nejakej skladbe, napríklad biela je Imagine od Johna Lennona, červená je AC/DC... Tak začala Rosa „objavovať" svet. Teraz si vyberá seriózne šaty na deň podľa Imagine a na párty ide v šatách AC/DC. Vďaka fotografovaniu tiež premýšľa o tieňoch v krajine a teraz vie, že voda z kaluží odráža oblohu.

Od roku 2011 sa podarilo rozšíriť projekt do rôznych miest Španielska. Spolupracuje so združeniami ľudí s mentálnym postihnutím v meste La Coruña, v niekoľkých mestách v Galícii, Madride, Sabadell, Terrassa a Barcelone. Začali sme aj medzinárodnú spoluprácu s inými krajinami. Jednou z hlavných čŕt projektu Prečo nie? je dlhodobá podpora znevýhodnených fotografov, môžeme povedať, že to znamená nepretržité vzdelávanie.


Suited in depth
Partnerská organizácia projektu, Aral Centre Sabadell, zodpovedá za poradenstvo, psychologické hodnotenie a intervenciu, vzdelávanie, rečovú a psychiatrickú terapiu pre deti a mladých ľudí s mentálnym postihnutím. Táto organizácia zdôrazňuje dôležitosť práce s mládežou: „Fotografovanie zamerané na mladých ľudí je skvelé, pretože ním získajú nádherné hobby, vnímanie umenia a mnohé ďalšie výhody, ktoré ponúka fotografia, napríklad analýzu a riešenie situácií, pracovné a sociálne vzťahy, rozširovanie ich spoločenského okruhu ... to sú veľmi užitočné prínosy pre začleňovanie do pracovného procesu."

Cieľové skupiny:
Ľudia s mentálnym postihnutím, medzi nimi aj zrakovo postihnutí


Názov organizácie:/strong>
Nos, Why Not? agentúra pre fotografov s mentálnym postihnutím, ktorú založil novinár a fotograf Felipe Alonso

Miesto:
La Coruna

Viac informácií:
www.noswhynot.org
Facebook/NwnPhoto
Twitter: @noswhynot
Instagram/NwnPhoto
YouTube/NwnPhotoPovedali o nás

„Moje dôvody na založenie Nos, Why Not? Môžeme ich nájsť v texte Deklarácie nezávislosti Spojených štátov z roku 1776, ktorá hovorí, „že všetci ľudia sú stvorení rovní, sú obdarovaní Stvoriteľom neodňateľnými právami, ktorými sú život, sloboda a snaha o šťastie."

„Prečo nestaviť na viac kreativity? Pred dvoma rokmi, než sme začali projekt, si nikto z nich nevedel predstaviť, že prídu na fotografickú reportáž, a teraz tam sú. Staviť na nich je viac než len robiť jeden mesiac fotokópie alebo nejaké opakované práce. Ľudia s mentálnym postihnutím nás môžu prekvapiť, podporujeme ich tvorivosť ".

Felipe Alonso, zakladateľ agentúry pre fotografov S mentálnym postihnutím Nos, Why Not?