More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

PROGRAM PODPORY INTEGRÁCIE, TOLERANCIE A ZVYŠOVANIA POVEDOMIA V GRUZÍNSKU


Promoting Integration, Tolerance and Awareness Program (PITA) in Georgia Program podpory integrácie, tolerancie a zvyšovania povedomia v Gruzínsku (PITA) financovaný Agntúrou USA pre rozvoj (USAID) realizuje v Gruzínsku Asociácia spojených národov v Gruzínsku (UNAG).

Doba realizácie: 2015-2020


Cieľom projektu je realizácia množstva aktivít na posilnenie národnej súdržnosti v Gruzínsku, najmä podpora spolupráce medzi menšinami a gruzínskou vládou; fungovanie mládežníckych občianskych centier vo forme mimovládnych organizácií; posilnenie mimovládnych organizácií, ktoré by zabezpečovali občiansku angažovanosť a otázky diversity v spoločnosti; podpora vzdelávacích, výmenných a ďalších programov na prehĺbenie vzťahov mladých ľudí z rôznych regiónov, využívanie regionálnych a národných médií na zvyšovanie povedomia v spoločnosti a podporu celonárodnej diskusie.

Priamou cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku 18 – 25 rokov. Hlavné aktivity: obnova činnosti mládežníckych centier, mini-granty pre mladých, podpora miestneho aktivizmu mladých ľudí, výročné stretnutia a konferencie, regionálne výmenné programy, orientačné školenia podporujúce zamestnanosť, spolupráca so súkromným sektorom a akademickou sférou, školenia, semináre, simulácie, mládežnícke kampane.

Promoting Integration, Tolerance and Awareness Program (PITA) in Georgia

Výsledky:
V súčasnosti sa v mládežníckej časti programu PITA zúčastňuje viac ako 1 000 mladých ľudí od 18 do 25 rokov a 14 mládežníckych centier v celom Gruzínsku: dve v Tbilisi (na pôde štátnych univerzít Ilia State University a Ivane Javakhishvili Tbilisi State University) a po jednom v mestách Kutaisi, Zugdidi, Ozurgeti, Batumi, Gori, Telavi, Dmanisi, Gardabani, Marneuli, Ninotsminda, Akhalkalaki, Akhaltsikhe.
V centrách pracujú skupiny s rôznym zameraním, napr. ľudské práva, rodová rovnosť, zdravý spôsob života, životné prostredie, vzdelávanie, kultúra a rôznorodosť, výskum a advokácia, dobrovoľníctvo.
Promoting Integration, Tolerance and Awareness Program (PITA) in Georgia

Cieľová skupina:
Menšiny, mládež s rôznym etnickým pozadím a náboženským vierovyznaním


Názov organizácie:
Asociácia spojených národov Gruzínska (UNAG) a Centrum sociálnych vecí a rozvoja

Miesto
Gruzínsko

Viac informácií:
www.facebook.com/GoriWDC/