More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

Kvalitné sociálne služby pre rodiny s deťmi s rizikom sociálneho vylúčenia v regióne Rajec


Quality social service for families with children under the risk of social exclusion in Rajec region Dom G. B. Molla - zariadenie pre núdzové bývanie, pôsobí od roku 1998. Dôležitým prínosom pre klientov a činnosť v tomto zariadení bolo ďalšie vzdelávanie zamestnancov, ktoré prinieslo zavedenie nových terapií, nové zručnosti v podpore a aktivitách s deťmi a prispelo k posilneniu vzťahov medzi matkami a ďeťmi. Ďalšou dôležitou súčasťou projektu bolo otvorenie linky pomoci aj pre bezplatné hovory z mobilných sietí.

V rámci informovania verejnosti o problematike domáceho násilia boli pripravené propagačné materiály. Počas jedného roka prebiehala kampaň Domáce násilie bolí každého vo forme interaktívnych prezentácií pre študentov, benefičných koncertov a pod.

Quality social service for families with children under the risk of social exclusion in Rajec region
Pri realizácii aktivít sme sa vždy pokúšali používať nové prístupy a investovali sme veľa úsilia do rozvoja služieb pre naše cieľové skupiny. Jednou z najdôležitejších aktivít je poskytovanie zamestnania zdravotne postihnutým ľuďom. Hlavným aspektom týchto podnikateľských aktivít je začať pozitívnu zmenu. Najväčšou zmenou je zvýšená aktívna účasť našej cieľovej skupiny.

Intenzívne sme komunikovali s miestnymi samosprávami v regióne Rajec pri hľadaní riešení krízových situácií pre rodiny, a poskytli sme im propagačné materiály. Zamestnanci obce sa zúčastnili študijnej návštevy, v rámci ktorej sme navštívili partnerské organizácie v zahraničí a naučili sme sa veľa nových vecí, ktoré sme sa následne pokúsili realizovaťdoma.

Do projektu sa zapojili dobrovoľníci, ktorí pomáhali deťom s voľnočasovými aktivitami a domácimi prácami a spoločne venovali 465 hodín práce.


Quality social service for families with children under the risk of social exclusion in Rajec region


Cieľové skupiny:
Deti a mládež
Rodiny v krízovej situácii
Osoby v nepriaznivej sociálnej alebo životnej situácii


Názov organizácie:
Áno pre život

Miesto realizácie:
Rajecké Teplice

Viac informácií:
www.anoprezivot.sk
POVEDALI O NÁS

„Mali sme príležitosť vidieť ako funguje linka pomoci v organizácii v zahraničí, čo nás motivovalo k tomu, aby sme na našom pracovisku vykonali zmeny s cieľom zlepšiť naše služby."
Marta Repková, sociálna poradkyňa Ano pre život, n. o.


„Vzdelávanie mi pomohlo pochopiť dušu človeka, citlivejšie vnímať problémy našich klientov, ako aj situácie, ktorým čelia.“
Mariana Hudecová, sociálna poradkyňa Áno pre život, n. o.


„Vďaka projektu sa potvrdila dôležitá vec - vytvorenie pracovných príležitostí pre našich klientov má zmysel. Práca im pomáha v procese sociálneho začlenenia a súčasne odstraňuje predsudky verejnosti.”
Darina Verešová, projektová manažérka Áno pre život, n. o.