More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

Sociálna inklúzia

Solidarita, tolerancia a sociálne začlenenie sú základnými hodnotamiEurópskej únie a jej hlavnými zásadami Tvoria súčasť všetkých jej politík ako prierezové témy. Sociálne začlenenie je predpokladom rozvoja a udržateľnosti “proces, ktorý umožňuje marginalizovaným a zraniteľným skupinám plne sa zapojiť do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života spoločnosti, prístup k základným právam a takú životnú úroveň, aké je považovaná za štandardnú v spoločnosti, v ktorej žijú “. Naopak, sociálne vylúčenie bráni jednotlivcom, skupinám alebo komunitám aby naplno využívali svoje práva, príležitosti a zdroje, ktoré sú bežne dostupné občanom. Sociálne vylúčenie je problém pre jednotlivcov i pre spoločnosť a neobmedzuje sa len na ekonomické otázky. Sociálne začlenenie mladých ľudí ľudí s ohrozenými pozadím je náročná témou v Európe a jej regióny susediace. Zoznam mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením zahŕňa mladých ľudí s postihnutím, etnických, sexuálnych a náboženských menšín, nezamestnaní bez domova mládeže alebo mladých páchateľov, atď.

Preto je sociálne začlenenie aktuálnou témou a prioritou stratégií, politík a programov EÚ. Stratégia Európa 2020 si kladie za cieľ zdvihnúť 20 miliónov ľudí z chudoby a rizika sociálneho vylúčenia do roku 2020. Tiež zdôrazňuje význam neformálneho vzdelávania, poradenstva a podpory ohrozených skupín mladých ľudí a práce s mládežou v tejto oblasti. Podpora sociálneho začleňovania mladých ľudí je jednou z priorít programu ERASMUS+.

Novinky

Closer - NEWSLETTER August

Social Inclusion Newsleter published! [...]

Ut enim ad minima veniam quise nostrum exercitationem.

Incididunt ut labore et dolore magna aliquaten [...]

Ferenim ad minim eniam quiset nostrum exercitatione.

Incididunt ut labore et dolore magna aliquaten [...]