More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

POSILNENIE PRÁV ŽIEN V ZÁPADNEJ ČASTI GRUZÍNSKA


Strengthening of women’s rights in Western Georgia Tento projekt realizuje Kultúrny ahumanitárny fond Suchumi, donorom je medzinárodná organizácia - Brot für die Welt - Evangelischer Entwicklunsdienst (Nemecko).
Je to už tretia etapa projektu a jeho realizačné obdobie je 2014-2017. V rámci projektu je sociálna práca zameraná na obete domáceho násilia, skupiny ohrozené násilím, vnútorne presídlené osoby, zraniteľné ženy a dievčatá.

V šiestich osadách regiónov Imereti a Samegrelo (mestá Kutaisi, Tskaltubo, Senaki, Poti, Khoni a obec Khurcha) vznikli podporné centrá pre ženy. Centrá poskytujú psychologické a právne konzultácie, identifikujú prípady násilia a kontrolujú ich referenčným mechanizmom.
Zástupcovia stredísk obhajujú problémy zraniteľných žien a podporujú ich aktívnu účasť na miestnej úrovni. V osadách vysídlencov sa uskutočňuje najmä aktívna mobilizácia komunity.

S mládežou sa realizujú informačné a vzdelávacie aktivity s cieľom chrániť ich práva a rozvíjať rôzne kompetencie. Témy zahŕňajú napr. manažment konfliktov, občiansky aktivizmus, podorujú sa iniciatívy mládeže. V rámci tohto projektu sa monitoruje implementácia zákona o ochrane pred násilím a pripravujú sa návrhy odporúčaní.

Dôležitou súčasťou projektu je vytvorenie nových profesionálnych a občianskych príležitostí pre vnútorne vysídlenú a znevýhodnenú mládež a zlepšenie kvality predškolskej výchovy a životného prostredia. V rámci projektu boli tri materské školy (najmä pre vysídlené a znevýhodnené deti) vybavené vhodným inventárom, sedem mladých ľudí dostalo osobné počítače a štyria mladí ľudia dostali šijacie stroje.

Strengthening of women’s rights in Western Georgia Výsledkom projektu je zlepšenie úrovne ochrany pred domácim násilím v regióne.
Monitorovanie odhaľuje, že ženy s väčšou pravdepodobnosťou vyjadria svoj názor a požiadajú o pomoc príslušné orgány. Šesť žien získalo postavenie obete násilia a príslušnú štátnu pomoc.
Projekt pravidelne spolupracuje s miestnymi orgánmi na vypracovaní rodovej agendy. Miestny rozpočet podporil riešenie viacerých problémov, napr. vytvorenie vhodného prostredia a programov pre osoby so zdravotným postihnutím, jednorazová pomoc obetiam násilia, zvýšenie dostupnosti predškolskej výchovy pre osobitne zraniteľné skupiny žien.
Šesť mládežníckych klubov, ktoré navštevujú vysídlení a znevýhodnení mladí ľudia, sa zjednotili do siete, ktorá realizuje iniciatívy smerujúce k ochrane životného prostredia a právam zraniteľných skupín. Vďaka projektu výrazne vzrástla úroveň sociálneho začlenenia vnútorne vysídlených a znevýhodnených mladých ľudí žijúcich v osadách, čo sa odráža v projektoch, ktoré realizovali.
Projekt je pravidelne podporovaný príspevkom organizácie. Ostatné medzinárodné darcovské organizácie majú záujem o podporu vnútorne vysídlených a znevýhodnených žien. Naša organizácia sa zameriava na dlhodobé programy rozvoja.

Strengthening of women’s rights in Western Georgia
Cieľové skupiny:
Ohrozené skupiny žien


Názov organizácie:
Ženská mimovládna organizácia Kultúrny a humanitárny fond Suchumi

Miesto
Západné Gruzínsko: Kutaisi, Tskaltubo, Senaki, Khurcha, Poti, Khoni

Viac informácií:
http://fundsokhumi.ge/
POVEDALI O NÁS

„Projekt mi dal možnosť zvýšiť moje schopnosti pre budúcnosť, čo je motivácia, aby som sa stala aktívnejšou a sebavedomejšou."
Ana Robakidze, 16-ročná účastníčka z Terjoly

„Eliso, Ela, Mariami, Liza, Zauri, Beka - sme rady, že sme priniesli nové príležitosti do života týchto veselých a motivovaných mladých ľudí. Mládež žije vo vidieckych oblastiach a potrebuje projekty, ktoré ich zaujímajú. "
Lela Jalaghonia , projektová manažérka