More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

Naši utečenci – Slnko v ruke


Projekt sa zameriava na maloletých utečencov bez doprovodu rodičov a najbližšej rodiny na Slovensku, ktorí sú umiestnení v detskom domove na strednom Slovensku. Sú to deti, ktoré prekonali traumatizujúci zážitok v krajine pôvodu a nebezpečnú cestu cez rôzne krajiny. Okrem toho je ich situácia komplikovaná v dôsledku jazykovej bariéry, nedostatku finančných zdrojov, nedostatku informácií a trvalého ohrozenia pašerákmi.

Cieľom projektu je prostredníctvom seminárov, sociálnej a psychologickej podpory a poradenstva prispieť k lepšiemu poskytovaniu informácií, ich schopnosti zvládať krízové situácie, lepšiu prispôsobivosť v novom prostrediu a vytváranie pozitívnych vzťahov. Cieľom projektu je tiež motivovať aktívnu účasť zamestnancov detských domovov, ktorí vo veľkej miere ovplyvňujú nielen integráciu, ale aj rozhodovanie a správanie mladých utečencov.

Our refugees – Sun in the hand


Cieľové skupiny:
Mladí utečenci

Názov organizácie:
Slovenský humanitná rada - národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a nadácií pôsobiacich v sociálnej oblasti. Ide o organizácie, ktoré poskytujú pomoc, služby, starostlivosť, poradenskú činnosť a organizujú rôznorodé aktivity v prospech sociálne znevýhodnených a hendikepovaných ľudí. Úrad SHR vykonáva riadiace, metodické, koordinačné a informačné služby pre dobrovoľnícke organizácie, ktoré združuje.

Miesto realizácie:
Bratislava

Viac informácií:
www.nasiutecenci.sk


POVEDALI O NÁS

„… informujeme verejnosť o našich aktivitách, poskytujeme ľuďom informácie o tom, že medzi nami žijú aj utečenci, ktorí si zaslúžia rešpekt a pozornosť. Navštevujeme školy, kde poskytujeme prednášky o utečencoch a rozprávame sa so študentmi o pozitívnych a negatívnych aspektoch života, ktorým títo ľudia denne čelia.”

„Kultúrna rozmanitosť je obohacujúca. Vďaka prelínaniu kultúr v ľudskej histórii vznikli nové hodnoty a ľudská spoločnosť napredovala. Najvyspelejšími krajinami dnešného sveta sú multikultúrne krajiny, v ktorých sa kultúrne prvky navzájom dopĺňajú."


„Ľudia, ktorí opúšťajú svoju krajinu a svojich blízkych, utekajú pred prenasledovaním, represiami a násilím, ktoré im bráni žiť plnohodnotný život vo svojej vlastnej krajine."
(www.shr.sk)