More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

SuperMAN – Prístupné supermarkety


SuperMAN - Supermarkets Meet Accessibility Needs
Slovo dostupnosť často znamená odstránenie architektonických bariér. Prístupnosť však znamená o niečo viac. Z tohto dôvodu sa realizoval projekt SuperMAN (Supermarkets Meet Accessibility Needs). Tento projekt sa zaoberá témou prístupnosti z pohľadu osôb, ktoré sú postihnuté mentálnym znevýhodnením, Alzheimerovou chorobou, alebo vo všeobecnosti nedostatočným porozumením, komunikáciou, čítaním a poruchami orientácie v priestore a čase. Názov projektu SuperMAN odráža jeho zameranie na supermarkety. Tento projekt bol inšpirovaný skúsenosťami z Francúzska, kde v roku 2007 začala Unapei (národná asociácia združení pre rodičov a priateľov ľudí s mentálnym postihnutím) spoluprácu s niektorými supermarketmi E.Leclerc.

SuperMAN sa zameriava na podporu a šírenie tejto skúsenosti v Taliansku (v spolupráci so supermarketmi CONAD) a v Nemecku (v spolupráci so supermarketmi Tegut). S cieľom podporiť koncept prístupnosti sa v rámci projektu SuperMAN zamestnanci niektorých talianskych a nemeckých supermarketov zúčastnili školenia, ktoré im umožnilo ponúknuť adekvátne zaobchádzanie, podporu a pomoc zákazníkom s mentálnym postihnutím. Externý poradca vyhodnotil túto skúsenosť pomocou pilotného systému na úrovni 5, ktorá osvedčuje získané schopnosti v rámci neformálneho vzdelávania. Na konci projektu získali supermarkety, ktoré sa v ňom zúčastnili, symbol prístupnosti ako dôkaz svojho záväzku k budovaniu dostupnejšej spoločnosti. SuperMAN bol experimentálnym projektom v Taliansku a v Nemecku.

Dúfame, že vďaka modelu SuperMAN bude model prístupnosti realizovaný nielen inými supermarketmi, ale aj verejnými inštitúciami, ako sú poštové úrady, banky, budovy verejnej správy, ubytovacie zariadenia, dopravné prostriedky atď. na národnej aj na európskej úrovni.


SuperMAN - Supermarkets Meet Accessibility Needs
Cieľové skupiny:
Zamestnanci, osoby so znevýhodnením

Názov organizácie:
CIA-CONAD (ITA), Landkreis Kassel and Bupnet (DE), Les Papillons Blancs (FR)

Miesto:
Modigliana

Viac informácií:
www.supermanproject.eu