More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

Trajec(s)tories - Poznaj svoje práva, ukáž ako žiješ


Cieľom projektu bolo vytvorenie podujatia zameraného na zvýšenie povedomia o diskriminácii a sociálnom vylúčení prostredníctvom putovnej výstavy s umeleckými inštaláciami, ktoré predstavujú životné osudy ľudí patriacich do kategórií rizikových skupín ohrozených diskrimináciou, predsudkami a rôznymi formami vylúčenia. Na výstave ukážeme životné skúsenosti, ktoré začínajú na rôznych spoločenských a kultúrnych úrovniach, ako aj rôzne voľby životného štýlu, ktoré bývajú niekedy vedomé, inokedy nie, spojené so súčasným sociálnym kontextom (mestom Turín). Každá významná a dôležitá udalosť v priebehu života sa analyzuje v súvislosti s minulými udalosťami, emocionálnou sférou, osobnými a sociálnymi rámcami a zvažuje vplyv na budúce rozhodnutia a zvyšok životného cyklu.

Our refugees – Sun in the hand

Projekt je rozdelený do piatich krokov:
Krok I: identifikácia účastníkov (minimálne 20 osôb) - 3 mesiace,
Krok II: výskum a analýza životných ciest účastníkov - 6 mesiacov,
Krok III: príprava umeleckých inštalácií a informačný materiál s podporou umelcov a grafiky - 3 mesiace,
Krok IV: výstava umeleckých inštalácií na verejných miestach (námestia, parky, university, a pod.), workshopy a laboratóriá s rôznymi druhmi publika (skupiny mladých ľudí, široká verejnosť, štátni zamestnanci, a pod.) a distribúcia informačných materiálov - 5 mesiacov,
Krok V: záverečné hodnotenie - 1 mesiac a príprava následných aktivít.

Cieľové skupiny:
Migranti, verejnosť

Názov organizácie:
Agenzia Nazionale Giovani

Miesto:
Torino

Viac informácií:
www.giosefunito.eu


POVEDALI O NÁS


„Účastníci privítali, že majú príležitosť vyjadriť sa v bezpečnom prostredí, čo prispievalo k ich sebarozvoju. Jedna z účastníčok projektu, ktorá trpela nepriaznivým domácim prostredím, sa rozhodla presťahovať do Londýna, kde študuje a pracuje. "