More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

Čo znamená rozprávanie


Čo znamená rozprávanie je projekt, ktorý podporuje premýšľanie a povedomie o stereotypoch v jazyku pomocou konceptu Pierra Bourdieua - habitus. Na tento účel bol použitý francúzsky preklad románu Marka Twaina Dobrodružstvá Huckleberryho Finna.

Projekt ponúka možnosť zapojiť sa do hrania a písania hry na rôznych jazykových úrovniach, s cieľom, aby mladí ľudia pracovali s prekladom a premýšľali o preklade v minulosti a o používaní slova v spoločnosti.

Rozprávač Huckleberry Finn v románe Marka Twaina používa odlišný jazyk podľa toho, s kým hovorí. Pomocou konceptu habitus, konceptu sociálneho determinizmu, tínedžeri hľadajú minulé a súčasné výrazy, ktoré sú v našom jazyku spojené so stereotypmi spoločnosti trpiacej nedostatkom otvorenosti.
Využívanie rôznych jazykových úrovní a spôsob, ako ich môže kultúrne a spoločenské prostredie ovplyvniť, umožňujú mladým ľuďom poznať politický význam slova prostredníctvom rozvoja predstavivosti a tvorivosti v rámci divadelných a tvorivých dielní, ktoré nasledujú po divadelnej hre.
English Access Microscholarship Programme - Exhibition and meeting with the photographer Sandra CalligaroCieľové skupiny:
Projekt je otvorený všetkým skupinám, deti a mládež tvoria najviac úšastníkov

Názov organizácie:
Spoločnosť Peanuts pôsobí od svojho vzniku v roku 2007 v oblasti skúmania mechanizmov násilia a vylúčenia prostredníctvom divadelných hier a čítania a kultúrnych projektov.
Miesto:
Bouches-du-Rhône

Viac informácií:
www.compagnie-peanuts.comPOVEDALI O NÁS

„Naša metóda spája umelecké prebudenie s literatúrou, písaním alebo divadlom a uvedomenie si dynamiky spoločenských a ľudských vzťahov (násilie, diskriminácia, spomienky, sociálne kódy a normy). Je to bohatá dynamika, ktorá sa dá preniesť na veľké množstvo miest a cieľových skupín.”
Emilie Martinez, herec a režisér


„Rozmanitosť našich účastníkov (od detí až po rodiny, od mládeže po starších ľudí) nám umožňuje zhromaždiť prejavy, ktoré odrážajú zložitosť dnešnej reality a môžu priniesť nové diela. Naším cieľom je odhaliť skúsenosti a dojmy, ktoré sú ukotvené v každodennom živote a umožňujú identifikáciu.”
Magdi Réjichi, herečka a režisérka