More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!

Inkluzívna veda


Hlavným cieľom, ktorý tento projekt priniesol do vzdelávacej reality, je jedinečná inkluzívna skúsenosť v Comunidad Autónoma. Tato aktivita pozostáva z organizácie vedeckých experimentov v oblasti kryštalografie so študentmi z centra špeciálneho vzdelávania spolu so študentmi z bežného vzdelávacieho centra, ktoré koordinujú vysokošklskí študenti.

Suited in depth
Hlavnými cieľmi projektu sú:
  • prispievať k učeniu sa študentov so zdravotným postihnutím uľahčením prístupu k vedeckým konceptom a procesom v praxi a prostredníctvom zážitku,
 • ovplyvňovať začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do španielskej spoločnosti prostredníctvom prístupu k vede a účasťou na aktivitách s inými ľuďmi,
 • poskytnúť významnú prax v oblasti inklúzie vo vzdelávaní budúcim učiteľom Fakulty pedagogiky a spoločenských vied La Salle,
 • Vypracovať pilotný projekt, ktorý podporuje kreativitu a prispieva k metodickej inovácii a výmene skúseností medzi odborníkmi z rôznych oblastí,
 • Ukázať dôležitosť a všadeprítomnosť rôznych typov kryštálov v každodennom živote.


 • Projektu sa zúčastnili odborníci z rôznych centier.


  Tím navrhol a prispôsobil pokusy s pomocou a poradenstvom koordinujúcich učiteľov z rôznych centier. Tiež absolvoval počiatočnú prípravu študentov Fakulty pedagogiky a spoločenských vied La Salle s koordinátormi a učiteľmi zapojenými v poradenských činnostiach.

  Koordinátori jednotlivých centier boli zodpovední za aktivity v týchto centrách, ako aj za prácu s teoretickými a praktickými koncepciami so svojimi študentmi, pričom sa uskutočnili dva spoločné workshopy, ktorých sa zúčastnilo 15 študentov z Fakulty pedagogiky a spoločenských vied La Salle, 55 študentov AFANIAS Centre Studio 3 a 55 študentov strediska Ramón y Cajal.


  Suited in depth Cieľové skupiny:
  Študenti s alebo bez mentálneho postihnutia


  Názov organizácie:
  Studio 3 Afanias College, Universitary School of La Salle, College Ramón y Cajal, s podporou Španielskej kráľovskej spoločnosti pre chémiu, so zapojením niekoľkých profesorov z fakúlt DC Chemical of the Complutense a Autónoma de Madrid Universities

  Miesto:
  Madrid

  Viac informácií:
  www.lasallecentrouniversitario.es/Comunidad/dia-a-dia/Paginas/ProyectoConCienciaInclusiva.aspx
  https://youtu.be/R3sicZVMsqA
  https://youtu.be/WpjlP49yvPc